Tampereen työväenopisto järjestää la 6.2. koko päivän koulutuksen otsikolla Lapsi avioerossa. Kouluttajana on lakimies Riitta Laakso. Kurssi maksaa 18 euroa.

320102 LAPSI AVIOEROSSA
Sampola, 309
la 6.2.2010 klo 10.00-16.30
Riitta Laakso
8 oppituntia, kurssimaksu 18,00 e
Vanhempien ero koskettaa vuosittain tuhansia alaikäisiä lapsia. Eron yhteydessä vanhemmat yleensä sopivat keskenään lapsen asumisesta, huollosta ja elatusavusta sekä siitä, miten hän tapaa muualla asuvaa vanhempaansa. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien sopimuksen. Elleivät vanhemmat pääse yksimielisyyteen, voivat he viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kurssilla selvitetään, miten elatusapu lasketaan oikeusministeriön antaman ohjeen mukaan ja mitä näkökohtia oikeus ottaa huomioon muita lasta koskevia ratkaisuja tehdessään. Keskustelemme myös olosuhdeselvityksestä, jonka oikeus usein tilaa sosiaalitoimelta ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Esille otetaan myös tilanteet, joissa lähivanhempi ei salli etävanhemman tavata lasta ja tämä joutuu hakemaan oikeudelta tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa. Ilmoittautuminen A.

Kurssi-ilmoitus on julkaistu täällä.