Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen la 20.3. klo 13.00 Kriisikeskus Osviittaan Kauppakatu 9 C 5. kerros. Kokouksessa on kahvitarjoilu ja lastenhoito järjestetty. Ilmoita lastenhoidon tarpeesta etukäteen tekstarilla yhidstyksen puhelimeen 0400 741 972.

Kevätkokouksen esityslista
 
1.     Kokouksen avaus
2.     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4.     Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5.     Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2009
6.     Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2009
7.     Vahvistetaan tilinpäätös ja annetaan vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8.     Valitaan liittokokousedustaja(t) 22.5. pidettävään Yhden Vanhemman Perheiden Liiton liittokokoukseen Lahteen
9.     Valitaan yhdistykselle omat ehdokkaat (mikäli halukkaita) liittokokouksessa pidettäviin liittohallituksen jäsenvaaleihin
10.   Käsitellään kokoukselle esitetyt aloitteet
11.   Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat
12.   Muut esille tulevat asiat
13.   Kokouksen päättäminen
 
Kokouksessa on tilaisuus suunnitella yhdistyksen toimintaa.