Lapsella on oikeus käydä koulua.
Lapsen oikeuksien sopimus 28. artikla

 

 

Pelastakaa Lasten yhtenä perustehtävänä on parantaa lasten ja nuorten elämää välittömästi ja pysyvästi. Lasten koulunkäyntiä tukemalla toteutamme perustehtäväämme hyvin konkreettisti. Eväitä elämälle–avustusohjelmamme kohderyhmänä ovat ne peruskoulunsa päättävät nuoret, joille perheen heikko taloudellinen tilanne muodostaa esteen jatkaa opiskeluja. Eväitä elämälle –avustusohjelmassa mukana olevat nuoret saavat tarvitsemansa oppikirjat Pelastakaa Lapsilta suorittaakseen ammatti- tai ylioppilastutkinnon.

 

Pelastakaa Lapset rahoittaa avustusohjelmansa täysin lahjoitusvaroilla. Monet yritykset ja yksityiset henkilöt ovat antaneet mahdollisuuden jo sadoille nuorille oppikirjatukeen. Poikkeuksetta nuoret itse ovat luonnehtineet tuen merkitystä erittäin suureksi, jopa ratkaisevaksi ylioppilas- tai ammattitutkinnon suorittamiseksi.

 

Kohdenna avustuksesi oppikirjoihin!

 

Voit tehdä lahjoituksen Lasten hätäapurahastoon. Lahjoituksesi käytetään oppikirjoihin, kun kirjoitat viestikenttään tekstin: Eväitä elämälle ohjelma. Avustusohjelmamme merkittäviä tukijoita ovat mm. Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden rahasto (SITRA), Suomalainen Kirjakauppa ja Fortum.

 

Kuka voi hakea?

 

Jos perheesi taloudellinen tila vaarantaa toisen asteen opintojesi rahoituksen, voit hakea oppikirjatuen piiriin. Tuki jaetaan kerran vuodessa. Hakulomake tulee palauttaa toukokuun loppuun mennessä, ja sen liitteenä tulee olla selvitys perheen taloudellisesta tilanteesta sekä opinto-ohjaajan tai koulukuraattorin suositus. Hyväksytyille ilmoitetaan tuen piiriin pääsystä kesäkuun loppuun mennessä.

 

Listätietoja Eväitä elämälle –ohjelmasta:

 

Marja Puhakka
Järjestösihteeri
Puh. (09) 4135 5456
Matkapuh. 040 593 5446
[email protected]